Åpningstider

bensinstasjon kasse

Bensinstasjon

Sommer¹ Vinter²
Hverdager 07:00 – 22:00 07:00 – 21:00
Lørdager 09:00 – 22:00 09:00 – 21:00
Søndager 09:00 – 22:00 09:00 – 21:00

¹ Sommertid: 18. mai – ca 15. September
² Vintertid: 16. sptember – 16. mai

Verksted

Sommer¹ Vinter²
Mandag-Fredag 08:00 – 16:00 08:00 – 16:00
Matpause 11:30 – 12:00 11:30 – 12:00

verkstedmottak